Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.06.2017 Zarządzenie nr 161/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Szczegóły
Artykuł 23.06.2017 Zarządzenie nr 160/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie nr 159/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej do zużytych elementów wyposażenia placów zabaw oraz infrastruktury oświetleniowej stanowiących składniki rzeczowe majątku Gminy Miasto Włocławek . Szczegóły
Artykuł 21.06.2017 Zarządzenie nr 158/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy Warszawskiej, oznaczonej jako działka nr 218/10 KM 52 o pow. 0,0144 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 157/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Leśnej , stanowiącej część działki nr 4/17 oraz część działki nr 4/18 KM 123 o pow. 1.0180 ha przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 156/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Zarządzenie nr 155/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Południowej 3, stanowiącej część dz. nr. 18/1 KM 81 o pow. 108,00 m2 , przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zarządzenie nr 154/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 35 we Włocławku, ul. 14 Pułku Piechoty 5 Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Zarządzenie nr 153/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania środka trwałego będącego majątkiem Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Zarządzenie nr 152/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konkursu oraz powołania komisji w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Zarządzenie nr 151/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zarządzenie 150/2017 prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek oraz pomieszczeń tymczasowych Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Zarządzenie nr 149/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Zarządzenie nr 148/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy:ul. Toruńskiej , oznaczonej jako dz. nr. 42/117 KM 29 o pow. 27,00 m 2,ul. Toruńskiej , oznaczonej jako dz. nr. 42/118 KM 29 o pow. 18,40 m 2, ul. Toruńskiej , oznaczonej jako dz. nr. 42/119 KM 29 o pow. 18,16 m 2, ul. Toruńskiej , oznaczonej jako dz. nr. 42/121 KM 29 o pow. 27,23 m 2,ul. Toruńskiej , oznaczonej jako dz. nr. 42/123 KM 29 o pow. 49,20 m 2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/126 KM 29 o pow. 33,00 m2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/127 KM 29 o pow. 53,30 m2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/128 KM 29 o pow. 131,60 m2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/131 KM 29 o pow. 10,12 m2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/132 KM 29 o pow. 20,00 m2, ul. Żwirowej, oznaczonej jako dz. nr. 42/133 KM 29 o pow. 86,56 m2,ul. Toruńskiej , oznaczonej jako dz. nr. 42/153 KM 29 o pow. 144,80 m 2,ul. Toruńskiej , oznaczonej jako dz. nr. 44/2 KM 29 o pow. 165,00 m 2, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Zarządzenie nr 147/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły