Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.10.2018 Zarządzenie nr 285/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. opracowania założeń dla zabezpieczenia zadania własnego gminy polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych z wykorzystaniem majątku spółki PGK Saniko sp. z o.o. – RZUOK w Machnaczu – koncepcja rozwoju. Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Zarządzenie nr 286/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 Zarządzenie nr 284/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Zarządzenie nr 283/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów Szczegóły
Artykuł 12.10.2018 Zarządzenie nr 282/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Artykuł 10.10.2018 Zarządzenie nr 281/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zarządzenie nr 280/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kontroli Szczegóły
Artykuł 08.10.2018 Zarządzenie nr 279/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 pażdziernika 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy ulicy Chmielnej, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Zarządzenie nr 278/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 pażdziernika 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Zarządzenie nr 277/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji w ramach projektu„ Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zarządzenie nr 276/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zarządzenie nr 275/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Zarządzenie nr 270/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Zarządzenie nr 274/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dobrzyńskiej 102 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.10.2018 Zarządzenie nr 273/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 42,00 m2, ul. Moniuszki 3-19, część działki nr 9/2 KM 68 o pow. 20,00 m2, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły