Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 169/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu w celu protokolarnego przekazania przejęcia mienia komunalnego- zasobów cmentarzy komunalnych, z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku do Urzędu Miasta Włocławek Wydział Gospodarki Komunalnej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/4 o powierzchni 0,0819 ha w obrębie Włocławek KM 120, położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Zarządzenie nr 167/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce prawa handlowego Gminy Miasto Włocławek „BAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizacji zadania własnego Gminy Miasto Włocławek w zakresie utrzymania i zarządzania Cmentarzami Komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 18.04.2019 Zarządzenie nr 166/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 11/53 o powierzchni 0,0450 ha oraz 11/54 o powierzchni 0,0259 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 165/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 164/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Zarządzenie nr 163/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 162/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 161/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 160/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/45 o powierzchni 0,1050 ha w obrębie Włocławek KM 94 położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 159/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.04.2019 Zarządzenie nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 158/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego jeden lokal mieszkalny stanowiący własność Skarbu Państwa przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 157/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie polityki społecznej w 2019 roku. Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Zarządzenie nr 156/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły