Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.03.2017 Zarządzenie nr 50/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Moniuszki 3-19, działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Zarządzenie nr 53/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Klubu Samopomocy „Rozumiem i wspieram” dla osób z zaburzeniami psychicznymi utworzonego w strukturze Środowiskowego Domu Samopomocy we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zarządzenie nr 52/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zarządzenie nr 51/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Leśnej, stanowiącej część dz. nr 38/9 KM 111/2 o pow. 2,00 m2 ,Wysokiej 11A, stanowiącej część dz. nr 11/3 KM 39 o pow. 2,00 m2 ,Witoszyńskiej 16, stanowiącej część dz. nr 14/3 KM 4 o pow. 2,00 m2 ,Bluszczowej 28, stanowiącej część dz. nr 163/1 KM 20 o pow. 2,00m2 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Zarządzenie nr 49/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Ciasnej 36, oznaczonej jako działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 14.03.2017 Zarządzenie nr 48/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru legitymacji członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Zarządzenie nr 42/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.03.2017 Zarządzenie nr 47/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 07.03.2017 Zarządzenie nr 46/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zarządzenie nr 45/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zarządzenie nr 44/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 MARCA 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Włocławek jest organem prowadzącym. Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Zarządzenie nr 40/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.03.2017 Zarządzenie nr 43/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 400,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Zarządzenie nr 41/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora I części programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 Zarządzenie nr 39/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ulicy Pułaskiego 1a, oznaczonej jako działka nr 20/11 KM 43 o pow. 0,0576 ha, w udziale 1366/1400 części, stanowiącym własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz współwłaściciela. Szczegóły