Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.05.2017 Zarządzenie nr 112/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 18.05.2017 Zarządzenie nr 111/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 110/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85, stanowiącej część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 15,00 m przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 109/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul.Ceglana 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Zarządzenie nr 108/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Długiej 58, stanowiącej dz. nr. 25/1 KM 56 o pow. 751,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na okres dziesięciu miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Zarządzenie nr 106/2017 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Zasobów Komunalnych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Zarządzenie nr 105/2017 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Zarządzenie 104/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Zarządzenie nr 103/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego uzupełniającego naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.05.2017 Zarządzenie nr 102/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie nr 100/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie nr 101/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 271/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie nr 99/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Zarządzenie nr 85/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły