Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2017 Zarządzenie nr 218/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Włocławek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego. Szczegóły
Artykuł 22.08.2017 Zarządzenie nr 217/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszego wniosku złożonego w otwartym konkursie nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 18.08.2017 Zarządzenie nr 216/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora II części programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2017 r. Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Zarządzenie Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami i procedury wdrażania Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 14.08.2017 Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji oraz trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Zarządzenie nr 213/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 sierpnia 2017 r.w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Zarządzenie nr 212/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Zarządzenie nr 211/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Zarządzenie nr 210/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.08.2017 Zarządzenie nr 209/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 sierpnia 2017, w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu nr 2 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2017. Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Zarządzenie nr 208/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 sierpnia 2017, w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Zarządzenie nr 207/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 sierpnia 2017 roku, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, stanowiącej część dz. nr. 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Zarządzenie Nr 206/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 sierpnia 2017 r. 2017 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych”. Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Zarządzenie nr 205/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 04 sierpnia 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 04.08.2017 Zarządzenie nr 204/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 02 sierpnia 2017 roku, w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły