Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2018 Zarządzenie Nr 229/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 228/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy Al. Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/65 (Włocławek KM 114) o pow. 0,0864 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 227/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/32 o powierzchni 0,0150 ha w obrębie Włocławek KM 68 położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 226/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/240 o powierzchni 0,0228 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 53/13 o powierzchni 0,0029 ha w obrębie Włocławek KM 49/1, położonej we Włocławku przy ul. Jagiellońskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie Nr 224/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 3/230 o powierzchni 0,1497 ha w obrębie Włocławek KM 28, położonej we Włocławku przy ul. Wesołej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 Zarządzenie nr 223/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 6 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, przeznaczonych do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 222/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Zarządzenie Nr 221/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/47 Obręb Kawka o pow. 0,4000 ha, usytuowana przy ul. Kawka, działka nr 4/57 Obręb Kawka o pow. 0,4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 Obręb Kawka o pow. 0,9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/53 Obręb Kawka o pow. 0,2500 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/55 Obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, działka nr 4/56 Obręb Kawka o pow. 1,4815 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 07.08.2018 Zarządzenie Nr 220/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 17 Kraina Fantazji we Włocławku, ul. Wronia 9a Szczegóły
Artykuł 06.08.2018 Zarządzenie Nr 219/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 3 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.08.2018 Zarządzenie Nr 218/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/157 KM 29 o pow. 0.0162 ha Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zarządzenie Nr 217/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zarządzenie Nr 216/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 02.08.2018 Zarządzenie Nr 215/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły