Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 355/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2 na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 354/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 352/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Zarządzenie nr 351/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 22b, stanowiącej część dz. nr 40/11 KM 47 o pow. 20,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie nr 350/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 349/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 348/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 346/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Okrzei, działka nr 4/7 KM 43 o pow. 10,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 345/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 344/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 343/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 342/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku, ul. Hutnicza 5/7 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 341/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku, ul. Toruńska 101 Szczegóły