Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 61/2017 z dnia 3 października 2017 r. (znak: UA.WZ.6730.51.2017) o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na terenie działek nr 116/123 i 116/124 obręb Włocławek KM 32 oraz około 21 miejsc postojowych na terenie działek nr 116/125, 116/148, 116/92 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 8, 8a i 6 i ul. Promiennej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.09.2017 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2017 r. (znak: UA.WZ.6730.51.2017) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kalinowskiego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze na terenie działek nr 116/123 i 116/124 obręb Włocławek KM 32 oraz około 21 miejsc postojowych na terenie działek nr 116/125, 116/148, 116/92 obręb Włocławek KM 32 położonych przy ul. Sielskiej 8, 8a i 6 i ul. Promiennej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 50/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. (znak: UA.WZ.6730.50.2017) o warunkach zabudowy na budowę parkingu na samochody osobowe (około 44 miejsc postojowych) na terenie dz. Nr 13/21 obręb Włocławek KM 33 położonej przy ul. Wienieckiej we Włocławku.” Szczegóły
Artykuł 03.08.2017 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 lipca 2017r. (znak: UA.WZ.6730.50.2017) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym w prowadzonym postępowaniu na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zazamcze reprezentowanej przez Pana Grzegorza Kalinowskiego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie parkingu na samochody osobowe (około 44 miejsc postojowych) na terenie dz. nr 13/21 obręb Włocławek KM 33 położonej przy ul. Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.07.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 248/17 z dnia 31 lipca 2017r. (znak: UA.AB.6740.362.2017) zatwierdzająca projektu budowlanego i udzielająca Przedsiębiorstwu „Budomex” Sp. z o.o. pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 16 miejscami postojowymi, na terenie działki nr 34/2 obręb Włocławek KM 111/2 przy ul. Leśnej 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.07.2017 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2017r. (znak: UA.AB.6740.362.2017) informujące o możliwości zapoznania się, przez strony, zebranym materiałem dowodowych w prowadzonym postępowaniu na wniosek Przedsiębiorstwo „BUDOMEX” Sp. z o.o. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 16 miejscami postojowymi, na terenie działki nr 34/2 obręb Włocławek KM 111/2 przy ul. Leśnej 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Postanowienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2017r. (znak: UA.AB.6740.362.2017) zobowiązujące inwestora – Przedsiębiorstwo „BUDOMEX” Sp. z o.o. do usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie budowlanym budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 16 miejscami postojowymi, na terenie działki nr 34/2 obręb Włocławek KM 111/2 przy ul. Leśnej 2 we Włocławku. Szczegóły