Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27 Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów, w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zmianie zakresu projektowanych robót w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Szczegóły
Artykuł 01.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 30.06.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”. Szczegóły
Artykuł 17.06.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 04.06.2020 Decyzja o warunkach zabudowy Nr 22/2020 Szczegóły
Artykuł 03.06.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka Szczegóły