Decyzja (114/dec/2019)

  • Nr karty/rok 114/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (114/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja (114/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Nr 30/2019 o warunkach zabudowy na budowę punktu tankowania lokomotyw z infrastrukturą techniczną, studnią chłonną, separatorem produktów ropopochodnych, separatorem piasku i wewnętrzną instalacją elektryczną, przyłączeniową na terenie dz. nr 210/5 obręb Krzywa Góra położonej przy ul. Toruńskiej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.WZ.6730.14.2019
  • Dokument wytworzył Jolanta Stańczak - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data dokumentu 10.06.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek – z up. Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.06.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.:+48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 59/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.06.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian