Decyzja (16/wnio/2019)

  • Nr karty/rok 16/wnio/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (16/wnio/2019)
  • Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi, wód,
  • Nazwa dokumentu Decyzja (16/wnio/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego o halę produkcyjną wraz z łącznikami, drogami wewnętrznymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 4 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO – POMORSKIE, MIASTO NA PRAWACH POWIATU: WŁOCŁAWEK
  • Znak sprawy UA.AB.6740.36.2019 , D-48/19
  • Dokument wytworzył WIKA POLSKA Sp. z o.o. SGF Sp. komandytowa reprezentowana przez Pana Bogusława Adamskiego
  • Data dokumentu 07.02.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek - z up. Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.02.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.: +48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.02.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian