Decyzja (199/dec/2017)

  • Nr karty/rok 199/dec/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (199/dec/2017)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja (199/dec/2017)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 3/18, 3/21, 3/30 obręb Włocławek KM 114 oraz działek nr 2/72 i 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO – POMORSKIE, MIASTO NA PRAWACH POWIATU: WŁOCŁAWEK
  • Znak sprawy UA.AB.6740.553.2017 , D-347 /17
  • Dokument wytworzył Paula Staśkowiak – podinspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data dokumentu 10.10.2017
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek - z up. Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.: +48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 201/wnio/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian