Decyzja (97/dec/2020)

  • Nr karty/rok 97/dec/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (97/dec/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja (97/dec/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Nr 36/2020 o warunkach zabudowy na rozbudowę przystani śródlądowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” na terenie działki nr 1/4 obręb Włocławek KM 23 położonej we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo: Kujawsko – Pomorskie Miasto na prawach powiatu: Włocławek
  • Znak sprawy UA.WZ.6730.27.2020
  • Dokument wytworzył Jolanta Stańczak – Bromirska Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data dokumentu 14.09.2020
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek – z up. Jolanta Stańczak – Bromirska Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.09.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.:+48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 39/wnio/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.09.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian