Decyzja na usunięcie drzew (240/dec/2017)

  • Nr karty/rok 240/dec/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (240/dec/2017)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew (240/dec/2017)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie drzew – klon pospolity, klon jesionolistny, wiąz szypułkowy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie ul. Toruńska 75A/2
  • Znak sprawy S.6131.386.2017
  • Dokument wytworzył Inspektor Wydz. Środowiska
  • Data dokumentu 19.10.2017
  • Dokument zatwierdził Dyrektor Wydziału Środowiska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian