Decyzja na usunięcie drzew (95/dec/2019)

  • Nr karty/rok 95/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (95/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew (95/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie drzewa – lipy drobnolistnej
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie ul. Chemików 9 – 13 dz. nr 13/14 KM 33
  • Znak sprawy S.6131.145.2019
  • Dokument wytworzył Inspektor Wydz. Środowiska
  • Data dokumentu 06.05.2019
  • Dokument zatwierdził Dyrektor Wydziału Środowiska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.05.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.05.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian