Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (101/dec/2018)

  • Nr karty/rok 101/dec/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (101/dec/2018)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (101/dec/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcia 2 szt. drzew z gatunku wierzba biała – SM Zazamcze
  • Obszar, którego dokument dotyczy Ul. Toruńska 71 i 73, nr dz. 63/10 obręb Włocławek KM 31 - Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.148.2018
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 12.06.2018
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414 42 96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 87/wnio/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.06.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian