Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (211/dec/2019)

  • Nr karty/rok 211/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (211/dec/2019)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (211/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gniazdowskiego 9 (dz. nr 2/62 KM 55 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.433.2019
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 29.11.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 200/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.11.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian