Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2018)

  • Nr karty/rok 21/dec/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (21/dec/2018)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcia 6 szt. drzewa z gatunku sosna pospolita
  • Obszar, którego dokument dotyczy Al. Jana Pawła II 81 - Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.9.2018
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 25.01.2018
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414 42 96
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 12/wnio/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian