Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (553/dec/2015)

  • Nr karty/rok 553/dec/2015
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (553/dec/2015)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (553/dec/2015)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. robinia akacjowa, klon zwyczajny dz. Nr 45/103 KM 70 położonej we Włocławku przy ul. Szuwarowej.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.779.2015
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 08.12.2015
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 580/wnio/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.12.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian