Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2017)

    • Nr karty/rok 74/dec/2017
    • Rodzaj dokumentu Decyzja (74/dec/2017)
    • Temat dokumentu Inne
    • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2017)
    • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gatunek świerk zwyczajny z terenu nieruchomości ROD „Rybnica” dz. nr 3/7 KM 122/1 położonej we Włocławku przy ul. Granicznej.
    • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
    • Znak sprawy S.6131.143.2017
    • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
    • Data dokumentu 19.05.2017
    • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
    • Data zatwierdzenia dokumentu 19.05.2017
    • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 25 tel. 54 414-42-92
    • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
    • Czy dokument jest ostateczny nie
    • Numery kart innych dokumentów w sprawie 85/wnio/2017
    • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.05.2017
    • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
    • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian