Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Decyzja (175/dec/2016)

  • Nr karty/rok 175/dec/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (175/dec/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Decyzja (175/dec/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa gat. sosna z terenu nieruchomości ROD Południe dz. Nr 57/1 KM 78 położonej we Włocławku ul. Kaliskiej.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.216.2016
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 02.05.2016
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 25 tel. 54 414-42-92
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 192/wnio/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.05.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian