Decyzja na usunięcie drzew/krzewów

  • Nr karty/rok 551/dec/2015
  • Rodzaj dokumentu Decyzje
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew gat. sosny, klony, brzozy z terenu nieruchomości dz. Nr 2/1 KM 11 położonej we Włocławku przy ul. Parkowej 2.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.772.2015
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 04.12.2015
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 569/wnio/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2015
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian