Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (86/dec/2016)

  • Nr karty/rok 86/dec/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (86/dec/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (86/dec/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:” Montaż wytwornicy solanki ze zbiornikiem solanki na terenie bazy PGK Saniko Sp. z o.o. mieszczącej się przy ul.Komunalnej 4 we Włocławku”- inwestor PGK Saniko Sp. z o.o. przy ul..Komunalnej 4 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S. 6220.82.2015, S. 6220.18.2016
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 04.03.2016
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska, Urząd Miasta Włocławek , ul. 3-go Maja 22, I piętro pokój nr 18, tel. 054 414-41-67
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 600/wnio/2015, 2/post/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian