Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (201/dec/2019)

  • Nr karty/rok 201/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (201/dec/2019)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (201/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce nr 4/40 obręb
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6220.1.2018
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 08.11.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-66
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 7/wnio/2018, 2/post/2018, 3/rap/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.11.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian