Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (6/dec/2018)

  • Nr karty/rok 6/dec/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (6/dec/2018)
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (6/dec/2018)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z Instalacji produkcji betonu towarowego i Instalacji produkcji wyrobów betonowych eksploatowanych na terenie spółki Budizol Sp. z o.o. S.K.A. ul. Komunalna 8 we Włocławku.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6225.8.2017
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 09.01.2018
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.01.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 19/20 tel. 54 414 43 07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 271/wnio/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.01.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian