Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 20/2018 z dnia 15 maja 2018 r. (znak: UA.WZ.6730.17.2018) o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 20 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4B oraz zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 20 na lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 4C na terenie dz. nr 15 obręb Włocławek KM 38 położonej przy ul. Rysiej 4 we Włocławku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian