Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (96/dec/2019)

  • Nr karty/rok 96/dec/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (96/dec/2019)
  • Temat dokumentu ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (96/dec/2019)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw zlokalizowanej na terenie Ciepłowni MPEC ul. Teligi 1 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6223.5.2019
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 15.05.2019
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.05.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska ul. 3 Maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414 43 07
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 158/wnio/2018, 157/dec/2018, 92/wnio/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.05.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian