Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: rou[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian