Główny Specjalista ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Gospodarki Miejskiej
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoGłówny Specjalista ds. infrastruktury drogowej w Wydziale Gospodarki Miejskiej
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy; umowa o pracę zawarta będzie na czas określony, równy czasowi usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-09-03
  • Termin składania dokumentów2018-09-06
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia,
   f) co najmniej 4 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkoweBrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie wybrano żadnego kandydata.
  • Uzasadnienie wyboruNikt nie złożył dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o wszczęciu procedury zatrudniania na zastępstwo.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian