GOK01 – Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

  • Wydział Wydział Gospodarki Komunalnej
  • Termin załatwienia Do 30 dni, w sprawach wymagających wyjaśnienia (szczególnie skomplikowanych) do 60 dni
  • Osoba kontaktowa Jolanta Smolińska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   Zielony Rynek 11/13
   Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   budynek B, parter, holl.
   tel. 54 414- 4720
  • Telefon kontaktowy 54 414- 4172
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Wydział Gospodarki Komunalnej
   ul. 3 Maja 22, II piętro, pokój nr 27.
  • Wymagane dokumenty 1.Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
   2. Ksero odcinka opłaty podatku od posiadania psa.
  • Opłaty Za wydanie zezwolenia – 82,00 zł
  • Tryb odwoławczy 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Uwagi

   Wykaz ras psów uznawanych za agresywną zgodnie z § 1, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznawanych  za agresywne (DZ.U. z 2003 r. Nr 77,   poz. 687):

   1. Amerykański pit bull terier.
   2. Pies z Majorki ( Perro de Presa Malloquin).
   3. Buldog amerykański.
   4. Dog argentyński.
   5. Pies kanaryjski ( Perro de Presa Canario)
   6. Tosa inu.
   7. Rottweeiler
   8. Akbash dog.
   9. Anatolian karabash.
   10. Moskiewski stróżujący.
   11. Owczarek kaukaski.
  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122, 1123).
   2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z  28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras uznanych z agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian