Goniec – 9 pracowników w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoGoniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr
  • Wymiar etatuPełny wymiar czasu pracy, zadaniowy czas pracy, umowa o pracę zawarta będzie na czas określony: od 11 stycznia 2016 r. do 11 marca 2016 r.
  • Ilość etatów9
  • Data ogłoszenia2015-12-29
  • Termin składania dokumentów2016-01-05
  • Sposób składania dokumentówOsobiście
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie średnie;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   d) niekaralność;
   e) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowePraca w terenie – doręczanie pism urzędowych za pokwitowaniem na terenie miasta Włocławek.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatów1. Pan Paweł Bazela, zamieszkały we Włocławku
   2. Pan Jacek Dubas, zamieszkały we Włocławku
   3. Pani Maja Kłosińska , zamieszkała we Włocławku
   4. Pani Daria Rychter, zamieszkała we Włocławku
   5. Pan Stanisław Markowski, zamieszkały we Włocławku
   6. Pani Anna Sołtysiak, zamieszkała we Włocławku
   7. Pani Anna Trzebińska, zamieszkała we Włocławku
   8. Pan Michał Wojnakowski, zamieszkały we Włocławku
   9. Pani Weronika Wrocławska, zamieszkała Świętosław
  • Uzasadnienie wyboruPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż Pan Tomasz Kwiatkowski, wybrany jako kandydat do zatrudnienia na stanowisku Goniec w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, nie wyraził woli nawiązania stosunku pracy. W związku z powyższym w miejsce Pana Tomasza Kwiatkowskiego została wybrana Pani Daria Rychter, zamieszkała we Włocławku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian