Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - uchwalone

Uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139 – jednolity tekst z późn. zmianami)

 1. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru wyodrębnionego z części jego terytorium symbolem Z 42 ZP/US/KS. Uchwała RMW Nr 37/XXXVIII/97 z dnia 28 lipca 1997r.; Dz. Urz. Woj. Włocławskiego nr 20 z 1997r., poz. 103
 2. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium Włocławka pomiędzy ulicami: Witosa, Chopina, Cmentarną a terenami PKP. Uchwała RMW Nr 33/V/98 z dnia 30 grudnia 1998r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 9 z 11 lutego 1999r., poz. 40
 3. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ulicach Królewieckiej 14 i Żabiej 3. Uchwała RMW Nr 91/XI/99 z dnia 28 czerwca 1999r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 55 z 31.08.1999r., poz. 594
 4. mpzp obejmujący obszar wyodrębniony z części terytorium miasta Włocławka położony przy ul. Kowalskiej 1-3. Uchwała RMW Nr 92/XI/99 z dnia 28 czerwca 1999r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 55 z 31.08.1999r., poz. 595
 5. mpzp miasta Włocławka obejmujący obszar wyodrębniony z części jego terytorium, położony w dzielnicy „Zazamcze” przy ul. Piwnej 1 i 3, działki nr 11 i 12. Uchwała RMW Nr 124/XIV/99 z dnia 29 listopada 1999r.; Uchwała RMW Nr 146/XVI/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały j.w. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 18 z 11 kwietnia 2000r., poz. 126
 6. mpzp miasta Włocławka dotyczący Osiedla mieszkaniowego „KOKOSZKA”. Uchwała RMW Nr 46/XXII/2000 z dnia 26 czerwca 2000r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 71 z dnia 03 października 2000r., poz. 559
 7. mpzp miasta Włocławka w zakresie linii rozgraniczających ulicy Żyznej. Uchwała RMW Nr 9/XXVIII/2001 z dnia 26 lutego 2001r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 31 maja 2001r., poz. 479
 8. mpzp terenu przy skrzyżowaniu ulicy Królewieckiej z ul. Cyganką. Uchwała RMW Nr 8/XXVIII/2001 z dnia 26 lutego 2001r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 31 maja 2001r., poz. 478
 9. mpzp terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ulicy Lisek we Włocławku. Uchwała RMW Nr 17/XXIX/2001 z dnia 26 marca 2001r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 53 z dnia 17 sierpnia 2001r., poz. 1120
 10. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: Ptasią, Leśną, Barską, terenem jednostki wojskowej, Okrężną i Barską. Uchwała RMW Nr 27/XXX/2001 z dnia 27 kwietnia 2001r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 53 z dnia 17 sierpnia 2001r., poz. 1121
 11. mpzp obszaru wyodrębnionego z części terytorium miasta Włocławka w zakresie ustalenia szerokości obszaru kolejowego i przeznaczenia terenów z nim sąsiadujących. Uchwała RMW Nr 1/XXXIX/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 36 z dnia 15 maja 2002r., poz. 684
 12. mpzp w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku. Uchwała RMW Nr 3/XXXIX/2002 z dnia 28 stycznia 2002r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 51 z dnia 07 czerwca 2002r., poz. 945
 13. mpzp miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicą Gajową, Wiejską oraz terenami ogródków działkowych. Uchwała RMW Nr 12/XL/2002 z dnia 25 lutego 2002r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 74 z dnia 26.06.2002r., poz. 1533
 14. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego między ulicami Chopina, Leśna, Aleją Kazimierza Wielkiego, terenem cmentarza komunalnego oraz PKP (kierunek Toruń – Kutno i bocznica). Uchwała RMW Nr 1/V/2003 z dnia 10 lutego 2003r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 29 z dnia 02 kwietnia 2003r., poz. 543
 15. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru placu Zielonego Rynku. Uchwała RMW Nr 20/XXII/2004 z dnia 31 maja 2004r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 83 z dnia 26 lipca 2004r, poz. 1438
 16. mpzp miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego we Włocławku zawartego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, projektowaną ulicą zbiorczą – ul. Wojskową – stanowiącą przedłużenie ul. Ostrowskiej do ul. Okrężnej oraz granicą terenów wojskowych od strony zachodniej. Uchwała RMW Nr 108/XXVII/2004 z dnia 29 listopada 2004r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 2 z 12 stycznia 2005r., poz. 35
 17. mpzp w zakresie obszaru ograniczonego ulicą Okrzei, terenem parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Piwną, rzeką Wisłą oraz przepompownią ścieków. Uchwała RMW Nr 46/XLIX/2006 z dnia 5 czerwca 2006r.; Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pomorskiego Nr 119 z dnia 4 września 2006r., poz. 1743

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>