Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) od 01 stycznia 2016 r. Miasto Włocławek realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Z dniem 01 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe zasady udzielania i korzystania z nieodpłatnych pomocy prawnej.
Opis usługi   Od 01.01.2019 r. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019,  usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.  
Kto może skorzystać Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Forma zapisu Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr 54 414-49-20.   Kobiecie, która jest w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  odbywa się poza kolejnością.  
Inne informacje Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.  

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

zapisy pod nr telefon

Radcy prawni Zespół Placówek  Nr 1, ul. Mechaników 1, Włocławek pon. – godz. 15.00-19.00 wt. –  godz. 15.00-19.00 śr. – godz. 15.00-19.00 czw. –  godz. 15.00-19.00 pt. –  godz. 15.00-19.00 54 414-49-20
Adwokaci Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Żytnia 58, pon. – godz. 14.00-18.00 wt. –  godz. 14.00-18.00 śr. – godz. 14.00-18.00 czw. –  godz. 14.00-18.00 pt. –  godz. 14.00-18.00 54 414-49-20
Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia Długa 28, Włocławek pon. – godz. 13.00-17.00 wt. –  godz. 13.00-17.00 śr. – godz. 13.00-17.00 czw. –  godz. 13.00-17.00 pt. –  godz. 13.00-17.00. 54 414-49-20
Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12A, Włocławek   pon. – godz. 8.30-12.30 wt. –  godz. 8.30-12.30 śr. – godz. 8.30-12.30 czw. –  godz. 8.30-12.30 pt. –  godz. 8.30-12.30 54 414-49-20
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Włocławek z siedzibą we Włocławku, Zielony Rynek 11/13.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@um.wloclawek.pl, tel. (54) 414 42 69.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia nieodpłatnych porad prawnych osobom uprawnionym.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania.
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 4 ust.2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  •  prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>