Nieodpłatna pomoc prawna

Od dnia 01 stycznia 2016 r. Miasto Włocławek realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Porady odbywają się zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) Od dnia 01 stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (w niektórych punktach świadczona już w roku 2019, usługę tę opisano dokładniej na osobnej Karcie).
 • Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 11.00 pod nr 54 414-49-20. Kobiecie, która jest w ciąży , udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  odbywa się poza kolejnością. Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów. Od dnia 01 stycznia 2019 r. na terenie miasta Włocławka  funkcjonują 4 punkty nieodpłatnych porad prawnych: 1) Punkt zlokalizowany w budynku Zespołu Placówek Nr 1, mieszczącym się przy ul. Mechaników 1;
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00,
 • w punkcie porad udzielają radcy prawni,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.
2) Punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, mieszczącym się przy ul. Żytniej 58;
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00,
 • w punkcie porad udzielają adwokaci,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.
3) Punkt zlokalizowany w budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, mieszczącym się przy ul. Żabiej 12A;
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.30 do 12.30,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.
4) Punkt zlokalizowany w pawilonie handlowym mieszczącym się przy, ul Długiej 28;
 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00,
 • w punkcie porad udzielają prawnicy z Pomorskiej Fundacji Rozwoju, Kultury i Sztuki z Torunia,
 • zapisy na porady odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 11.00 pod numerem telefonu 54 414-49-20.
Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezydent Miasta Włocławek z siedzibą we Włocławku, Zielony Rynek 11/13.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych, e-mail: iod@um.wloclawek.pl, tel. (54) 414 42 69.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia nieodpłatnych porad prawnych osobom uprawnionym.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania.
 6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, określonym w art. 4 ust.2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  •  prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>