stanowisko Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • Stanowiskostanowisko Podinspektora ds. aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, gospodarowania zasobem Skarbu Państwa oraz zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Starosty w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-08-03
  • Termin składania dokumentów2018-08-17
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość ustaw: Kodeks postepowania administracyjnego, o gospodarce nieruchomościami, o Krajowym Zasobie Nieruchomości, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatu, o samorządzie województwa.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, zdyscyplinowanie i właściwa postawa etyczna.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>