Inspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor w Wydziale Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2019-10-18
  • Termin składania dokumentów2019-10-31
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe techniczne;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo energetyczne, o elektromobilności i paliwach energetycznych, o odnawialnych źródłach energii;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) znajomość obsługi programów komputerowych – pakiet Microsoft Office;
   2) prawo jazdy kat. B;
   3) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku – wskazane;
   4) umiejętności zawodowe: wskazana dobra znajomość infrastruktury miejskiej;
   5) inne: sprawne planowanie i organizowanie pracy na stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych oraz komputera;
   6) predyspozycje osobowościowe: sumienność, sprawność, samodzielność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, bezstronność, postawa etyczna, operatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>