UA03 - Wypis i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Do 7 dni
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z określeniem lokalizacji (ulica, numer porządkowy, numer geodezyjny działki, arkusz mapy).
   (Druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).
  • Opłaty 1. od wypisu: a) do 5 stron - 30,00 zł b) powyżej 5 stron - 50,00 zł 2. od wyrysu: a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł b) nie więcej niż - 200,00 zł Opłat nie pobiera się w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego oraz w przypadkach innych ustawowych zwolnień.
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami).
   2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek.
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r., poz. 1628).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>