UA06 - Zaświadczenie o zgodności lokalizacji magazynu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub opinia odnoście możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi

  • Wydział Wydział Urbanistyki i Architektury
  • Termin załatwienia Do 7 dni
  • Osoba kontaktowa Adam Ziemski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Telefon kontaktowy 54 414-47-06
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców
   Stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Zielony Rynek 11/13
   87 – 800 Włocławek
   budynek B, sala 3
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji z określeniem lokalizacji (ulica, numer porządkowy, numer geodezyjny działki, arkusz mapy) oraz rodzaju inwestycji.
   (Druk można pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców, stanowisko Wydziału Urbanistyki i Architektury, budynek B, sala 3).
  • Opłaty Za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 t.j. ze zm.)
   2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek.
   3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015r. w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, oraz wzorów tych wniosków  (Dz. U. z 2015r., poz. 739).
   4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 – j.t).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>