Informacja o dofinansowaniu usuwania wyrobów azbestowych w 2016 r – dla osób fizycznych

Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie zadania: demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest, realizowanego w 2016r na obiektach budynków osób fizycznych.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:

  • demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
  • transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
  • unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Włocławka.

Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 15 zł do 1 m2 demontażu wyrobu zawierającego azbest, transportu i unieszkodliwienia odpadu azbestowego, oraz nie więcej niż 400 zł do 1 tony transportu odpadu zawierającego azbest, zdeponowanego na nieruchomości i unieszkodliwienia odpadu.
Dofinansowaniem objęte będą wyłącznie obiekty ujęte w Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest prowadzonej przez tut. Urząd.

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów wykonywane będzie przez uprawnioną firmę wybraną przez osobę fizyczną.

Wnioski dostępne są również w Biurze Obsługi Mieszkańców, Zielony Rynek 11/13 i będą przyjmowane do dnia 31 marca 2016 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców na stanowisku Wydziału Środowiska, Zielony Rynek 11/13. Dodatkowe informacje pod nr tel. 54 414-41-67.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian