Inspektor ds. planowania i aktualizowania planów finansowych: instytucji kultury i wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Wydziale Finansów, Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Finansów
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. planowania i aktualizowania planów finansowych: instytucji kultury i wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Wydziale Finansów, Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2018-07-30
  • Termin składania dokumentów2018-08-10
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno – Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/staż pracy – wskazane;
   2) umiejętności zawodowe: umiejętność interpretacji przepisów;
   3) inne: praca w systemie komputerowym, specjalistyczna znajomość programu Excel.
   4) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, właściwa postawa etyczna, umiejętność pracy w zespole.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPrezydent Miasta Włocławek informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Renata Siedlecka, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Renata Siedlecka podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się należytą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektora ds. planowania i aktualizowania planów finansowych: instytucji kultury i wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w Wydziale Finansów, Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian