Inspektor ds. wspierania rodziny i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoInspektor ds. wspierania rodziny i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-13
  • Termin składania dokumentów2020-01-23
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, finanse, zarządzanie, ekonomia;
   b) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o Karcie Dużej Rodziny, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o pomocy społecznej, Kodeks postępowania administracyjnego;
   c) obywatelstwo polskie;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia;
   g) co najmniej 3 – letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. znajomość programu komputerowego OFFICE;
   b. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
   c. umiejętności zawodowe: umiejętność stosowania przepisów prawa;
   d. inne: sprawne organizowanie pracy na własnym stanowisku, umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych;
   e. predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, właściwa postawa etyczna, umiejętność pracy w zespole i z petentem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Agnieszka Antosik, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Agnieszka Antosik podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Inspektor ds. wspierania rodziny i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian