Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (28/zgło/2017)

  • Nr karty/rok 28/zgło/2017
  • Rodzaj dokumentu zgłoszenia
  • Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
  • Nazwa dokumentu Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Warszawa- stacja bazowa nr WLO0011AB ul. Mechaników 1 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6222.32.2017
  • Dokument wytworzył Z upoważnienia P4 Sp. z o.o. Koordynator OŚ Emilia Piętka
  • Data dokumentu 31.07.2017
  • Dokument zatwierdził Z upoważnienia P4 Sp. z o.o. Koordynator OŚ Emilia Piętka
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 42/zglo/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian