KM13 – Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu

  • Wydział Wydział Komunikacji
  • Termin załatwienia Bez zbędnej zwłoki po złożeniu wniosku
  • Osoba kontaktowa Piotr Lewandowski
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji, 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 12
   e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl ; poczta@um.wloclawek.pl
   Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu
   - pokój 126;

   Godziny przyjęć interesantów:
   Poniedziałek 8.00 – 15.00
   Wtorek 8.00 – 16.30
   Środa 8.00 – 15.00
   Czwartek 8.00 – 15.00
   Piątek 8.00 – 13.30

   Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

   Poniedziałek 7.45 – 14.30
   Wtorek 7.45 – 16.00
   Środa 7.45 – 14.30
   Czwartek 7.45 – 14.30
   Piątek 7.45 – 13.00
  • Telefon kontaktowy (54) 4144944
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek - Wydział Komunikacji, 87-800 Włocławek, ul. Kościuszki 12

   Podmioty uprawnione:
   Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019r. poz.1124t.j.z późn.zm.), o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu wodorem (H) lub energią elektryczną (EE )wnioskuje właściciel pojazdu; w przypadku pojazdów zasilanych gazem ziemnym (LNG, CNG) o nalepkę może wnioskować posiadacz pojazdu.
  • Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lub posiadacza pojazdu.

   Załączniki:
   1.dowód rejestracyjny pojazdu do wglądu;
   2.pełnomoctnictwo- w przypadku działania przez pełnomocnika;
   3.akt własności pojazdu (umowa sprzedaży / faktura) w przypadku braku przerejestrowania pojazdu.
   Dodatkowe informacje

   Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej.
   W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie, zgodnie z § 48a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn.zm).
  • Opłaty Nalepka określająca rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu wydawana jest bezpłatnie. 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie. Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na konto Urzędu. Opłaty skarbowe: Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów PKO BANK POLSKI S.A. 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990t.j. z późn.zm.);
   2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019r. poz.1124t.j.z późn.zm.)
   3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz.1000t.j. z późn.zm.)
   4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.);
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian