Konsultacje w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek

Załącznik do uchwały

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – wersja po konsultacjach

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Włocławek wraz z załącznikami

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian