Kontrola Punktu Przedszkolnego „Na Wspólnej” we Włocławku

Jednostka kontroli: Wydział Edukacji

Jednostka kontrolowana: Punkt Przedszkolny „Na Wspólnej”

Zakres kontroli:
1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji;

2. prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem;

3.zgodność złożonego rocznego rozliczenia z dokumentacją organizacyjną i finansową szkół;

Termin kontroli: 18.05.2016 r. – 17.06.2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian