Kontrola w Niepublicznym Przedszkolu „Smerfna Chata” we Włocławku

Jednostka kontroli: Wydział Edukacji

Jednostka kontrolowana: Niepubliczne Przedszkole „Smerfna Chata” we Włocławku

Zakres kontroli:

  1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2015 i 2016 roku.
  2. poprawność danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie
    do kształcenia specjalnego przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 30 września 2016r.

Termin kontroli: 12 grudnia 2016r. i 16 grudnia 2016r.

Informacje

Rejestr zmian