Kontrola w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Kontroli
Jednostka kontrolowana: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zakres kontroli: Gospodarka finansowa za rok 2013, 2014 i 2015.
Termin kontroli:  30.03.2016 r. – 08.04.2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian