Kontrola w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Jednostka kontroli: Wydział Edukacji

Jednostka kontrolowana: Przedszkole Akademickie przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

Zakres kontroli:

  1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2015 i 2016 roku.
  2. poprawność danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 i 2016 roku.

Termin kontroli: 8 grudnia 2016r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian