Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Puchatka” we Włocławku

Jednostka kontroli: Wydział Edukacji

Jednostka kontrolowana: Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” we Włocławku

Zakres kontroli:

  1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wykazanej
    w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych
    do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2015 roku.
  2. poprawność danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie
    do kształcenia specjalnego przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015r.

Termin kontroli: 13 grudnia 2016r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian