Kontrola w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. J. Długosza we Włocławku, Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Długosza we Włocławku

Jednostka kontroli: Wydział Edukacji

Jednostka kontrolowana: Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. J. Długosza we Włocławku, Publiczne Gimnazjum im. ks. J. Długosza we Włocławku

Zakres kontroli:

  1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2015 i 2016 roku.
  1. poprawność danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie
    do kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię
    o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przekazywanych
    do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 30 września 2016r.

Termin kontroli: 9 grudnia 2016r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian