Kontrola w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Neuromind we Włocławku

Jednostka kontroli: Wydział Edukacji

Jednostka kontrolowana: Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind we Włocławku

Zakres kontroli:

  1. zgodność ze stanem faktycznym liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wykazanej w informacjach o faktycznej liczbie uczniów przekazywanych do Urzędu Miasta Włocławek na podstawie dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia tych informacji w 2016r.,
  1. poprawność danych dot. liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz liczby uczniów posiadających opinięo potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016r.

Termin kontroli: 12 grudnia 2016r. i 16 grudnia 2016r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian