Kontrola w Zespole Szkół Nr 7 we Włocławku

Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Wydział Kontroli i Audytu

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Nr 7 we Włocławku

Zakres kontroli: Gospodarka finansowa za rok 2013, 2014 i 2015.

Termin kontroli: 03.03.2016 r. – 11.03.2016 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian