KSP.K01 – Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

  • Wydział Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
  • Termin załatwienia Niezwłocznie najpóźniej w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą
  • Osoba kontaktowa Joanna Rudek
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta
  • Telefon kontaktowy 54 414 44 10, 54 414 43 69
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   pok. 15 bud. B
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek.
   2. Opinia Komendanta Policji.
   3. Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.
   4. Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego.
   5. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego.
   6. Plan zabezpieczenia i ochrony.
   7. Graficzny plan obiektu.
   8. Instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.
  • Opłaty Opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł
  • Tryb odwoławczy Organizatorowi przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie organizatora od decyzji, nie wstrzymuje jej wykonania.
  • Uwagi

   Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed przeprowadzeniem imprezy.

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 611 ze zmianami).
   2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2014 poz. 1628 ze zmianami).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian