„Mikołaj też dba o zdrowie, hart ducha, tężyznę fizyczną i przepływa Wisłę” V Edycja oferta złożona przez Stowarzyszenie Morsy Kujawskie Włocławek.

Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20 lub 19) na formularzu uwag stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 13/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 292/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Druki można pobrać w wersji papierowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20 lub 19, lub w wersji elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, zakładka „Organizacje pozarządowe – tryb pozakonkursowy  (uproszczony) – oferty w trybie pozakonkursowym”.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian