Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Miasto Włocławek
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 10.08.2018
  • Data składania ofert 27.08.2018
  • Godzina składania ofert 9:45
  • Data otwarcia ofert 27.08.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Włocławek Zielony Rynek 11/13 87-800 Włocławek Biuro Obsługi Mieszkańców - stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Numer UZP/TED 602686-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian