MRK01 – Udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich; występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów

  • Wydział Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
  • Termin załatwienia - udzielenie informacji lub porady telefonicznie – niezwłocznie - w przypadku konieczności podjęcia interwencji pisemnie – wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu spraw do Rzecznika - ostateczny termin załatwienia sprawy zależny jest nie od Rzecznika lecz od złożoności sprawy, czasu oczekiwania na odpowiedź od przedsiębiorcy, stanowiska przedsiębiorcy oraz innych organów i instytucji
  • Osoba kontaktowa Krystyna Watkowska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
   ul. 3-go Maja 22
   87 – 800 Włocławek
   pokój nr 10
  • Telefon kontaktowy 54 414 43 05
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
   ul. 3-go Maja 22
   87 – 800 Włocławek
   pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty 1.Wniosek konsumenta do Rzecznika o udzielenie pomocy według załączonego wzoru.
   2. Do wniosku winny być załączone wszystkie dokumenty w sprawie w tym w szczególności: kserokopia dokumentu zakupu towaru/usługi ( paragon, faktura, rachunek, umowa ), zgłoszenie reklamacyjne do przedsiębiorcy, odpowiedz przedsiębiorcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy, dokument gwarancyjny, wszelką inną korespondencję w sprawie.
   3. Konsument zgłasza sprawę o interwencję Rzecznika u przedsiębiorcy osobiście w siedzibie Rzecznika ewentualnie emailem, załączając zeskanowane wszystkie niezbędne dokumenty z podaniem swojego numeru telefonu. W razie braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany telefonicznie do ich uzupełnienia.

  • Opłaty Nie pobiera się
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 30.03.2017r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2017r. poz. 683)
   2. Ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm. )
   3. Ustawa z dnia16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2017r. poz. 229 ze zm. )
   4. Ustawa z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim ( Dz.U. 2016r. poz. 1528 )
   5. Ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych ( Dz. U. 2017r. poz. 1553 ze zm. )
   6. Ustawa z dnia 16.08.2004r. prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. 2017r. poz. 1907 ze zm. )
   7. Ustawa z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. 2017r. poz. 220 )
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian