Obwieszczenie o wszczęciu postanowienia w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci średniego ciśnienia PE dn 90 na terenie dz. nr 55/3 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 41 obręb Włocławek KM 9/2, dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ul. Lipnowskiej we Włocławku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy reprezentowanej przez Pana Wiesława Michalskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci średniego ciśnienia PE dn 90 na terenie dz. nr 55/3 obręb Włocławek KM 1, dz. nr 41 obręb Włocławek KM 9/2, dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ul. Lipnowskiej we Włocławku.

Strony postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w ciągu 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia mogą w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 412 IV piętro, zapoznać się z zakresem projektowanej inwestycji i zgłosić ewentualne zastrzeżenia i uwagi.

Informacje

Rejestr zmian